MS Project a Primavera P6

ms Project & p6Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami

Przybliżam właściwości, silne i słabe strony narzędzi wykorzystywanych do zarządzania projektami. Zaczniemy od porównania dwóch „gigantów”, narzędzi wykorzystywanych przy dużych projektach w przedsięwzięciach realizowanych na całym świecie: MS Project i Primavera.

Różnice między MS Project a Primavera P6

Dwa „giganty”, dwa światowe narzędzia do zarządzania projektami, pozwalające planować raportować i śledzić realizację projektów. Jakie są ich silne i słabe strony oraz najważniejsze różnice ? Jest ich wiele ale te najważniejsze z nich, decydującej czasem o wybraniu, zakupie i korzystaniu zostały przedstawione poniżej.

Plany Bazowe

MS Project pozwala na zapisanie maksymalnie 11 planów bazowych, podczas gdy Primavera nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń (wyłącznie pozostaje ograniczona wielkością bazy danych). Dodatkowo pozwala ona na wyświetlenie w jednym momencie na ekranie 4 planów bazowych i aktualnego planu w celu ich porównywania.

Praca równoległa

Primavera w swojej funkcjonalności pozwala na równoległą pracę wielu użytkowników w tym samym czasie na tym samym projekcie. Dodatkowo tą funkcjonalnością można sterować ustalając jaki projekt, który użytkownik i w jakim zakresie może zmieniać dane w projekcie. MS Project tej funkcjonalności w swej podstawowej wersji nie posiada, zaś wersja Microsoft Project Server co prawda wspiera pracę na wielu projektach lecz każdy z użytkowników może pracować tylko na jednym projekcie w tym samym czasie.

Zdarzenia i Ryzyka

MS Project nie pozwala śledzić ryzyk i zdarzeń, zaś funkcjonalność Primavery oferuje w tym zakresie ich zapisywanie, dodawanie do odpowiednich zadań i monitorowanie za pomocą ustalonych przedziałów tolerancji.

Współpraca z html

Primavera udostępnia możliwość konwersji planów, raportów, danych projektowych do html bezpośrednio z narzędzia czego nie potrafi MS Project.

Kroki

Primavera posiada funkcję uzupełnienia zadania o kroki pozwalając za ich pomocą uszczegółowić konieczne czynności lub zakres prac wymaganych do zakończenia zadania a przez to uszczegóławia możliwość monitorowania wykonania tego zadania. Dodatkowo każdemu z tych kroków możemy przypisać odpowiednią wagę ustanawiając zindywidualizowany system monitoringu osobno każdego zadania. MS Project nie oferuje tu nic w zamian.

Wydatki

Oba narzędzia w tym wypadku pozwalają dodać nie tylko takie element budżetu zadania jak koszt zasobu i materiał ale również wydatek (np. szkolenie pracownika, koszt usługi zewnętrznej).

Dodatkowe pola użytkownika

Zarówno MS Project jak i Primavera pozwalają dodać użytkownikowi własne pola i wprowadzać do nich informacje. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że MS Project poszedł tu dalej gdyż umożliwia on w łatwiejszy sposób wprowadzenie w te pola funkcji powiązanych z innymi polami danych. Primavera również posiada tą funkcjonalność lecz korzystanie z niej jest trochę bardziej skomplikowane. Wniosek jest Funkcjonalność MS Project jest o wiele bogatsza w tym obszarze niż Primavery.

Kolumny

Primavera posiada ponad 200 kolumn, które pozwalają wyświetlić wiele przydatnych informacji. Dodatkowo, dzięki nim można także te informacje wprowadzać, zaś funkcja zmiany i zapisywania widoków tych kolumn umożliwia wyświetlenie przydatnych informacji w krótkim czasie. MS Project posiada w tym zakresie około 40 kolumn.

Relacje między zadaniami

MS Project nie pozwala mieć więcej niż jedną relację miedzy dwoma zadaniami. Primavera tego zakazu nie ma, więc między dwoma zadaniami możemy mieć relację np. Start-Start i Koniec-Koniec. Pozwala to jeszcze pełniej odwzorować logikę zależności w projekcie.

Zarządzanie wieloma projektami

Zarówno MS Project jak i Primavera pozwalają na tworzenie i zarządzania wieloma projektami. Primavera ma jednak większe możliwości w zakresie monitoringu i zarządzania wieloma projektami, w tym wprowadzania wykonania dla kilku projektów, porównywania ich dla wybranych WBS-ów w zakresie kosztów. Posiada także więcej funkcjonalności przy wyznaczania ścieżki krytycznej w oparciu o zależności logiczne powstałe między projektami.

Relacje między projektami

Primavera pozwala na otwarcie kilku projektów równocześnie co wpływa na możliwość tworzenia powiązań logicznych miedzy projektami i ich analizy. Dodatkowo istnieje także możliwość uwzględnienia, bądź nie tych powiązań podczas harmonogramowania projektu. Również MS Project swoją funkcjonalnością nazwaną Links Between Projects pozwala na stworzenie zewnętrznych powiązań.

Śledzenie realizacji projektu i wprowadzenie postępu

Funkcjonalność Primavery o nazwie Progress Spotlight pozwala nam w szybki sposób „podświetlić” zadania jakie w danym okresie raportowania powinny być rozpoczęte/realizowane/zakończone. Ułatwia nam to wprowadzenie a następnie analizy ich postępu. MS Project wymaga w tym zakresie użycia filtrów, które wyselekcjonują zadania, którym należy zaktualizować realizację w danym okresie czasu.

Podsumowując

Powyższe różnice są najistotniejsze z punktu widzenia autora tekstu jak też i zebranych uwag innych użytkowników. Oczywiście jest szereg pomniejszych różnic miedzy w/w narzędziami. Lista ta niech będzie polem do dyskusji, do której zachęcam. Nie jest przeciwnikiem ani nie wspieram żadnego z tych narzędzi, uważając że każde z nich ma swoje mocne strony i wybór jednego z nich musi być poprzedzony dogłębną analizą potrzeb w tym zakresie.

Źródło: tensix.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>